Guna Bagrade
Guna Bagrade
Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
Telefons: 29882116
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.