Zane Striķe-Vorslava
Zane Striķe-Vorslava
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Telefons: 28311687
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Zaluma A., Strike Z., Rieksts-Riekstiņš R., Gaitnieks T., Vasaitis R. 2022. Long-term pathological consequences of resin tapping wounds on stems of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Trees, 2022; https://doi.org/10.1007/s00468-022-02307-y

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.