Agris Zimelis
Agris Zimelis
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.sc.ing.
Telefons: 26588004
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.