Andis Bārdulis
Andis Bārdulis
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 26886361
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.