Ilze Veinberga
Ilze Veinberga
Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.chem.
Telefons: 26595450
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.