Zane Lībiete
Zane Lībiete
Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 29190687
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.