Mudrīte Daugaviete
Mudrīte Daugaviete
Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.sc.ing.
Telefons: 29154265
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0002-0311-7269

Jaunākās publikācijas

  • Celma S., Sanz M., Ciria P., Maliarenko O., Prysiazhniuk O., Daugaviete M., Lazdina D., von Cossel M. 2022. Yield Performance of Woody Crops on Marginal Agricultural Land in Latvia, Spain and Ukraine. Agronomy, 12(4), 908; https://doi.org/10.3390/agronomy12040908
  • Bārdulis A., Rancāne S., Daugaviete M., Celma S., Lazdiņa D. 2021. Impact of fertilization on agroforestry system combining rows of wild cherry and small-leaved lime with perennial grasses and legumes in Latvia. In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference "Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change", 21-23 September 2021. Kaunas: Vytautas Magnus University Agriculture Academy, p. 8-14; https://doi.org/10.15544/RD.2021.002
  • Daugaviete M., Lazdiņa D., Feldmane D., Treigute D., Daugavietis U., Celma S., Zuševica A. 2021. Sweet Cherry (Prunus avium L. syn. Cerasus avium Moench.): A Study of its Distribution in Latvia and Superior Clone Selection for Cherry Plantations for Wood in Local Climatic Conditions. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(4), 282-291; https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0041
  • Daugaviete M., Bambe B., Lazdiņa D., Lazdiņš A. 2017. Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Salaspils: LVMI Silava, DU AA "Saule".
  • Daugaviete M., Lazdiņa D., Lazdiņš A., Daugavietis U. 2017. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu produktivitāte un ekonomiskais novērtējums. Grām.: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences "Zinātne un prakse nozares attīstībai" tēzes. Jelgava: LLU, LVMI Silava, 20. lpp.

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.