Līga Jansone
Līga Jansone
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr. silv.
Telefons: 26368569
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Pardos M., del Río M., Pretzsch H., Jactel H., Bielak K., Bravo F., Brazaitis G., Defossez E., Engel M., Godvod K., Jacobs K., Jansone L., Jansons A., Morin X., Nothdurft A., Oreti L., Ponette Q., Pach M., Riofrío J., Ruíz-Peinado R., Tomao A., Uhl E., Calama R. 2021. The greater resilience of mixed forests to drought mainly depends on their composition: Analysis along a climate gradient across Europe. Forest Ecology and Management, 481, 118687; https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118687
  • Jansone L. 2019. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā / Regeneration and growth of European beech (Fagus sylvatica L.) stands in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava  

Publikāciju saraksts 

 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.