Jānis Ozoliņš
Jānis Ozoliņš
Amats: vadošais pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
Telefons: 26320528
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-6647-9128


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.