Dagnija Lazdiņa
Dagnija Lazdiņa
Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 26595683
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID id: https://orcid.org/0000-0001-8280-3912


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.