Dagnija Lazdiņa
Dagnija Lazdiņa
Amats: vadošais pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 26595683
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.