Dace Treigute
Dace Treigute
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.biol.
Telefons: 29373697
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.