Ilona Skranda
Ilona Skranda
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.silv.
Telefons: 29661795
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Bārdule A., Bārdulis A., Polmanis K., Krumšteds L.L., Butlers A., Stola J., Skranda I., Purviņa D., Zvaigzne Z.A., Muižnieks E., Lībiete Z., Zvirbulis U., Kļaviņš I., Jansons J., Lazdiņš A. 2021. Trends of Scots pine forest health and element flow changes in the ICP Forests monitoring sites in Latvia. Baltic Forestry, 27(2), id536; https://doi.org/10.46490/BF536

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.