Ilze Kārkliņa
Ilze Kārkliņa
Amats: zinātniskā asistente
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.envir.sc.
Telefons: 29910329
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.