Aldis Butlers
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.silv.
Telefons: 26386458
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0003-3118-1716


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.