Jānis Ivanovs
Jānis Ivanovs
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.geogr.
Telefons: 25254403
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.