Ivars Kļaviņš
Ivars Kļaviņš
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.envir.sc.
Telefons: 26301639
E-pasts:
Darbības jomas:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.