Arnis Gailis
Arnis Gailis
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.silv.
Telefons: 29198389
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0002-5215-6715

Jaunākās publikācijas

  • Gailis A., Zeltiņš P., Matisons R., Purviņš A., Augustovs J., Vīndedzis V., Jansons Ā. 2021. Local adaptation of phenotypic stem traits distinguishes two provenance regions of Silver birch in Latvia. Silva Fennica, 55(2), 10524; https://doi.org/10.14214/sf.10524
  • Zeltiņš P., Gailis A., Zariņa I. 2021. Long-term performance of Norway spruce in two provenance trials in Latvia. Baltic Forestry, 27(1), 195; https://doi.org/10.46490/BF195
  • Gailis A., Samsone I., Šēnhofa S., Girgžde E., Kāpostiņš R., Jansons Ā. 2021. Silver birch (Betula pendula Roth.) culture initiation in vitro and genotype determined differences in micropropagation. New Forests, 52, 791-806; https://doi.org/10.1007/s11056-020-09828-9

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.