Ilze Matisone
Ilze Matisone
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.silv.
Telefons: 29351372
E-pasts:
Darbības jomas:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0002-2741-0187

Jaunākās publikācijas

  • Matisone I., Matisons R., Jansons Ā. 2021. The struggle of ash – insights from long-term survey in Latvia. Forests, 12(3), 340; https://doi.org/10.3390/f12030340
  • Matisone I. 2020. Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu sukcesija un oša atjaunošanās / Dieback of common ash Fraxinus excelsior L. in Latvia: species succession and ash regeneration. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
  • Matisone I., Kenigsvalde K., Zaļuma A., Burņeviča N., Šņepste I., Matisons R., Gaitnieks T. 2020. First report on the Dutch elm disease pathogen Ophiostoma novo‐ulmi from Latvia. Forest Pathology, 50(4), e12601; https://doi.org/10.1111/efp.12601

Publikāciju saraksts  


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.