Mārtiņš Lūkins
Mārtiņš Lūkins
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.envir.sc.
Telefons: 29127565
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0003-2216-990X


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.