Digna Pilāte
Digna Pilāte
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Jakubāne I., Pilāte D., Zolovs M. 2021. Invasion of Spanish slug Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 (Gastropoda Arionidae) in Latvia between 2016 and 2020. Acta Biol. Univ. Daugavp., 21(1), 83-88 
  • Šuba J., Žunna A., Bagrade G., Done G., Lūkins M., Ornicāns A., Pilāte D., Stepanova A., Ozoliņš J. 2021. Closer to Carrying Capacity: Analysis of the Internal Demographic Structure Associated with the Management and Density Dependence of a Controlled Wolf Population in Latvia. Sustainability, 13(17), 9783; https://doi.org/10.3390/su13179783
  • Zolovs M., Jakubāne I., Kirilova J., Kivleniece I., Moisejevs R. Koļesnikova J., Pilāte D. 2020. The potential antifeedant activity of lichen-forming fungal extracts against the invasive spanish slug (Arion vulgaris). Canadian Journal of Zoology, 98(3), 195-201; https://doi.org/10.1139/cjz-2019-0106

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.