Kristaps Makovskis
Kristaps Makovskis
Amats: pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.oec.
Telefons: 26376045
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

ORCID idhttps://orcid.org/0000-0003-4943-1912

Jaunākās publikācijas

  • Scordia D., Papazoglou E.G., Kotoula D., Sanz M., Ciria C.S., Pérez J., Maliarenko O., Prysiazhniuk O., von Cossel M., Greiner B.E., Lazdina D., Makovskis K., Lamy I., Ciadamidaro L., Petit-dit-Grezeriat L., Corinzia S.A., Fernando A.L., Alexopoulou E., Cosentino S.L. 2022. Towards identifying industrial crop types and associated agronomies to improve biomass production from marginal lands in Europe. GCB Bioenergy, 2022; https://doi.org/10.1111/gcbb.12935
  • Līcīte I., Makovskis K., Kalēja S., Zimelis A., Champion J., Lazdiņš A. 2021. Greenhouse gas mitigation potential of forest biofuel originated in Latvia. In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change”, 21-23 September 2021. Kaunas: Vytautas Magnus University Agriculture Academy, p. 106-111; https://doi.org/10.15544/RD.2021.018
  • Makovskis K., Lazdina D., Popluga D. 2021. Agriculture land afforestation with fast-growing woody crops: economic evaluation according to yields of previous experimental trials. In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference "Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change", 21-23 September, 2021. Kaunas, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, p. 247-251. https://doi.org/10.15544/RD.2021.044
  • Anslan S., Mikryukov V., Armolaitis K., Ankuda J., Lazdina D., Makovskis K., Vesterdal L., Schmidt I.K., Tedersoo L. 2021. Highly comparable metabarcoding results from MGI-Tech and Illumina sequencing platforms. PeerJ, 9, e12254; https://doi.org/10.7717/peerj.12254
  • Makovskis K. 2021. Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ražošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā / Fast-growing woody crop evaluation for biomass production on unused agricultural lands in Latvia. Promocijas darbs zinātniskā grāda Ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Thesis (Dr. oec.). LVMI Silava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte/ LSFRI Silava, Latvia University of Agriculture

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.