Dārta Kļaviņa
Dārta Kļaviņa
Amats: pētniece
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
Telefons: 26571446
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Publikācijas

2013
KĻAVIŅA, D., GAITNIEKS, T., MENKIS, A. 2013. Survival, growth and ectomycorrhizal community development of container- and bare-root grown Pinus sylvestris and Picea abies seedlings outplanted on a forest clear-cut. Baltic Forestry 19(1): 39–49. [pdf]
 
2012
KĻAVIŅA, D., ĶIESNERE, R.D., KORICA, A.M., ARHIPOVA, N., DAUGAVIETIS, M., GAITNIEKS, T. 2012. Skuju koku mizas ekstraktu ietekmes uz Lophodermium seditiosum micēlija attīstību in vitro novērtējums. Mežzinātne 26(59): 167–181. [pdf+Abstract]
 
2011
KĻAVIŅA, D., ĀBOLIŅA, A., GAITNIEKS, T. 2011. Parastās maršancijas (Marchantia polymorpha L.) attīstības novērtējums kūdras substrātos laboratorijas apstākļos. / Daugavpils Univeristātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Daugavpils, Latvija, 2010. gada 14.–15. aprīlis. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgrāds “Saule”, 39.–45. lpp.
ROZE, D., BELOGRUDOVA, I., JAKOBSONE, G., MEGRE, D., KLAVINA, D. 2011. Some aspects of the ecology of Ophrys insectifera. International Journal of Arts & Sciences 4(19): 107–120.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.