Agnis Šmits
Agnis Šmits
Amats: vadošais pētnieks
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Dr.biol.
Telefons: 26543584
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Krams R., Krama T., Brūmelis G., Elferts D., Strode L., Dauškane I., Luoto S., Šmits A., Krams I.A. 2021. Ecological traps: evidence of a fitness cost in a cavity-nesting bird. Oecologia, 196, 735-745; https://doi.org/10.1007/s00442-021-04969-w
  • Laiviņš M., Kalvīte Z., Kļaviņš I., Kaupe D., Matisone I., Kārkliņa I., Šmits A. 2019. Sausas mezotrofas priedes mežaudzes izmaiņas skrejuguns ietekmē: trešais gads pēc meždegas. Latvijas Veģetācija, 29, 5-32
  • Priedītis A., Howlett S.J., Baumanis J., Bagrade G., Done G., Jansons A., Neimane U., Ornicāns A., Stepanova A., Šmits A., Žunna A., Ozoliņš J. 2017. Quantification of deer browsing in summer and its importance for game management in Latvia. Baltic Forestry, 23(2), 423-431

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.