Raitis Rieksts-Riekstiņš
Raitis Rieksts-Riekstiņš
Amats: zinātniskais asistents
Zinātniskais/akadēmiskais grāds: Mg.sc.ing.
Telefons: 26094646
E-pasts:
Darbības jomas:
Aktīvie projekti:
Iepriekšējo gadu projekti:

Jaunākās publikācijas

  • Zaluma A., Strike Z., Rieksts-Riekstiņš R., Gaitnieks T., Vasaitis R. 2022. Long-term pathological consequences of resin tapping wounds on stems of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Trees, 2022; https://doi.org/10.1007/s00468-022-02307-y
  • Rieksts-Riekstins R., Jansons A., Jaunslaviete I., Desaine I., Donis J. 2021. Effect of summer storm on value of birch stands in hemiboreal forests. In: Proceedings of 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 16-22 August 2021. Albena, SGEM, Vol. 21(3.1), p. 457-463; https://doi.org/10.5593/sgem2021/3.1/s14.74
  • Vuguls J., Rieksts-Riekstins R., Seipulis A., Desaine I., Baders E. 2021. Coniferous tree admixture affecting summer storm damage in birch stand: case study in Latvia. In: Proceedings of 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 16-22 August 2021. Albena, SGEM, Vol. 21(3.1), p. 449-456; https://doi.org/10.5593/sgem2021/3.1/s14.73
  • Jansons A., Rieksts-Riekstins R., Jaunslaviete I., Desaine I., Kapostins R. 2021. Summer-storm damages of European aspen stands in hemiboreal forests. In: Proceedings of 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 16-22 August 2021. Albena, SGEM, Vol. 21(3.1), p. 491-498; https://doi.org/10.5593/sgem2021/3.1/s14.81
  • Jansone D., Diena L., Rieksts-Riekstiņš R., Jansons Ā. 2021. Stem Quality of European Beech in Latvia and Its Effect on Tree and Stand Monetary Value. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 75(4), 292-298; https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0042

Publikāciju saraksts 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.