Pēc darbības jomas  Alfabētiski  Pēc projekta

Meža ekoloģija un mežkopība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Dārta Kaupe Mg.envir.sc.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Jānis Vuguls Mg.envir.sc.
Leonīds Zdors Dr.silv.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Ilze Matisone Dr.silv.
Pēteris Zālītis Dr.habil.silv.
Zane Kļaviņa Mg.envir.sc.
Zane Lībiete Dr.silv.
Māris Laiviņš Dr.hab.geogr.
Ivars Kļaviņš Mg.envir.sc.
Guntars Šņepsts Mg.silv.
Jānis Donis Mg.silv.
Baiba Bambe Dr.biol.
Linda Gerra-Inohosa Dr.biol.
Edgars Jūrmalis Mg.envir.sc.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Agita Treimane Mg.biol.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Juris Zariņš Mg.biol.

Meža selekcija un kokaugu adaptācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Silva Šēnhofa Dr.silv.
Una Neimane Dr.silv.
Anita Baumane Mg.sc.ing.
Agnese Anta Liepiņa Mg.biol.
Kristiāna Šica-Šteinberga Mg.envir.sc.
Māra Kitenberga Dr.silv.
Roberts Matisons Dr.biol.
Iveta Desaine Mg.envir.sc.
Jānis Jansons Mg.
Annija Kārkliņa Mg.biol.
Mārtiņš Zeps Dr.silv.
Toms Kondratovičs Mg.biol.
Līga Jansone Dr. silv.
Kārlis Bičkovskis Mg.silv.
Arnis Gailis Mg.silv.
Laura Ķēniņa Mg.silv.
Endijs Bāders Dr.silv.
Diāna Jansone Mg.biol.
Dace Treigute Mg.biol.
Daiga Zute Mg.silv.
Ieva Jaunslaviete Mg.silv.
Juris Katrevičs Mg.silv.
Roberts Čakšs Mg.biol.
Raitis Rieksts-Riekstiņš Mg.sc.ing.
Valters Samariks Mg.silv.
Valts Vīndedzis Mg.silv.
Inga Zariņa Mg.silv.
Mārcis Saklaurs Mg.sc.ing.
Pauls Zeltiņš Mg.silv.
Ineta Samsone Dr.biol.
Oskars Krišāns Dr.silv.
Āris Jansons Dr.silv.

Ģenētisko resursu centrs
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Dainis Edgars Ruņģis Dr.biol.
Agnese Gailīte Dr.biol.
Vilnis Šķipars Dr.silv., Mg.biol.
Baiba Krivmane Mg.biol.
Viktorija Sirsniņa Mg.biol.
Ilze Šņepste Mg.biol., Mg.sc.soc.
Krišs Bitenieks Mg.biol.

Meža atjaunošana un ieaudzēšana
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Kristaps Makovskis Dr.oec.
Andis Bārdulis Dr.silv.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Arta Bārdule Dr.chem.
Kārlis Dūmiņš Mg.biol.
Santa Celma Mg.biol.
Jānis Liepiņš Dr.silv.
Dana Purviņa Mg.chem.
Jeļena Stola Mg.biol.
Toms Artūrs Štāls Mg.geogr.
Viktorija Vendiņa Mg.
Austra Zuševica Mg.biol.
Kaspars Liepiņš Dr.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Mudrīte Daugaviete Dr.sc.ing.
Dagnija Lazdiņa Dr.silv.

Meža entomoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Agnis Šmits Dr.biol.
Zane Striķe-Vorslava Mg.biol.
Ingars Siliņš Mg.biol.
Līva Legzdiņa Mg.biol.

Meža fitopatoloģija un mikoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Tālis Gaitnieks Dr.silv.
Natālija Burņeviča Dr.biol.
Dārta Kļaviņa Dr.biol.
Lauma Silbauma Mg.biol.
Laima Ciseļonoka Mg.biol.

Meža darbi un meža enerģētika
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Jānis Ivanovs Mg.geogr.
Ilze Ozola Dr.geol.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Santa Kalēja Dr.silv.
Linards Ludis Krumšteds Mg.geogr.
Kaspars Polmanis Dr.silv.
Agris Zimelis Dr.silv.
Guna Petaja Mg.biol.
Aldis Butlers Mg.silv.
Raitis Normunds Meļņiks Mg.envir.sc.
Edgars Muižnieks Mg.envir.sc.
Ieva Līcīte Mg.envir.sc.
Ilona Skranda Mg.silv.
Gints Spalva Mg.silv.
Zaiga Anna Zvaigzne Mg.envir.sc.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.

Meža fauna un medniecība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Aivars Ornicāns Mg.biol.
Arvīds Priedītis Dr.biol.
Jānis Ozoliņš Dr.biol.
Agrita Žunna Mg.biol.
Guna Bagrade Dr.biol.
Jānis Baumanis Dr.silv., Mg.envir.sc.
Gundega Done Mg.biol.
Alda Stepanova Mg.biol.
Digna Pilāte Dr.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Jurģis Šuba Dr.biol.

Meža izejvielu pārstrāde
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Uldis Grīnfelds Dr.sc.ing.

Meža resursi un meža statistiskā inventarizācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Andis Adamovičs Mg.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Juris Zariņš Mg.biol.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Raimonds Putniņš Mg.envir.sc., Bc.silv.
Guntars Šņepsts Mg.silv.

Bez noteiktas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.