Pētījumu arhīvs

Ekstrēmu vēju ātrumu ietekmes uz kokaudzes noturību novērtējums, lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 16.7.2007
Beigu datums: 16.11.2007

Pētījuma finansētājs Meža attīstības fonds.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.