Pētījumu arhīvs

Priekšlikumi Latvijas meža resursu vērtības un apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai ilgtermiņā un atbalsts meža apsaimniekošanas stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumam
Projekta vadītājs: Guntars Šņepsts
Sākuma datums: 28.4.2020
Beigu datums: 30.12.2020

ZM Meža attīstības fonda atbalstīts pētījums.

Pētījuma mērķis: Izstrādāt priekšlikumus meža resursu vērtības un apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai un normatīvās vides pilnveidošanai, sniegt atbalstu meža apsaimniekošanas stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumam. Veikt FAO FRA mežu monitoringa 500 Latvijas parauglaukumu novērtējumu, izvērtējot meža teritoriju izmaiņas kopš 2000. gada.

Pētījuma uzdevumi:

 1. Pilnveidot LVMI Silava meža resursu modelēšanas sistēmu:
  1.1. papildināt ar jaunākajiem augšanas gaitas vienādojumiem,
  1.2. dabisko traucējumu simulācijas modelī iekļaut liela apjoma dabisko traucējumu simulāciju,
  1.3. pilnveidot sortimentācijas modeli, papildinot ar pētījuma laikā izstrādātajām vispārējām augstumlīknēm un koku sadalījumiem, iekļaujot koksnes vainu sortimenta iznākuma korekciju, balstoties uz vēsturisko sortimentāciju,
  1.4. pilnveidot augšanas gaitas simulācijas modeli ar pētījuma laikā iegūtajiem rezultātiem par augšanas gaitas izmaiņām pēc grāvju renovācijas un rekonstrukcijas.
 2. Modelēt ikdienišķas un mērķtiecīgas apsaimniekošanas meža resursu izmaiņas līdz 2120. g. Sagatavot priekšlikumus meža resursu apsaimniekošanas efektivitātes un vērtības paaugstināšanai.
 3. FAO FRA mežu monitoringa 500 Latvijas PL novērtējums, raksturojot meža izmaiņas no 2000.–2018. g.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.