Pētījumu arhīvs

Pilotpētījums neinvazīvā ceļā iegūtu DNS saturošu paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā
Projekta vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 1.4.2021
Beigu datums: 30.6.2022

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansēts pētījums, līgums Nr. 6-1/21/57.

Pētījuma uzdevumi:

 1. Sagatavošanās darbi lauka pētījumu veikšanai – matu lamatu un slēpņu kameru uzstādīšanas vietu atlase, aktivitāšu plāna saskaņošana ar izpildītājiem.
 2. 15 matu lamatu un slēpņu kameru uzstādīšana un regulāra pārbaude.
 3. DNS izdalīšanas un analīzes protokoli saistībā ar iespēju noteikt dzimumu, atsevišķu indivīdu skaitu un radniecību no lūša
  a) matu paraugiem,
  b) urīna paraugiem,
  c) pēdu nospiedumu paraugiem.
 4. Uz neinvazīvā ceļā balstīta paraugu ievākšanas datu novērtēšana.
 5. Priekšlikumu izstrāde pārejai uz Eirāzijas lūšu neinvazīvu monitoringu neatkarīgi no datu ieguves iespējām par nomedītiem un bojāgājušiem dzīvniekiem.
 6. Projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijai publicēšanai mājas lapā.

Pētījuma rezultāti

 1. Pārskats par neinvazīvā ceļā iegūto datu novērtējumu šeit,
 2. Rekomendācijas par neinvazīvā monitoringa ieviešanas nepieciešamību Eirāzijas lūša populācijas stāvokļa novērtēšanai šeit,
 3. Video:
  - Lūšu darbības matu lamatās MPS Kalsnavas mežu novadā šeit,
  - Lūši matu lamatās MPS Kalsnavas mežu novadā šeit,
  - Zīdītāju sugas lūšu matu lamatās MPS Kalsnavas mežu novadā šeit,
  - Lūšu darbības matu lamatās Ķemeru NP šeit,
  - Lūši matu lamatās Ķemeru NP šeit,
  - Zīdītāju sugas lūšu matu lamatās Ķemeru NP šeit,
  - Lūšu darbības matu lamatās SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecībā šeit,
  - Lūši matu lamatās SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecībā šeit,
  - Zīdītāju sugas lūšu matu lamatās SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecībā šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.