Pētījumu arhīvs

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide
Projekta vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 3.9.2018
Beigu datums: 31.8.2021

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/009

Vadošais partnerisLatvijas Lauksaimniecības universitāte 
Vadošā partnera pārstāvisIlze Beitāne
Sadarbības partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Kontaktpersona - vadošais pētnieks Tālis Gaitnieks

Mērķis: pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Kopējais finansējums: 1 059 598.00 EUR.

Aktualitātes

  1. 2019.05.24. Zinātnieki sniedz rekomendācijas LLU studiju programmu pilnveidei. Relīze ŠEIT.
  2. 2020.05.28. LVMI Silava būtiski līdzdarbojas LLU studiju programmu pilnveidē.
    Relīze "Līdz 2023. gadam plāno būtiski pilnveidot LLU studiju programmas" ŠEIT.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.