Pētījumu arhīvs

Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
Projekta vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis
Sākuma datums: 2.1.2019
Beigu datums: 5.12.2021

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks – 16.12.2021.

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā – LVMI Silava mājas lapa un LLU zinātniskā pētījuma datubāzē.

Uzņēmumiem un institūcijām, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarēs, pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pētījuma mērķis: izpētīt in situ audzēto augu ģenētisko resursu situāciju Latvijā, identificējot vērtīgus ģenētisko resursu paraugus, veikt to aprakstu ar deskriptoriem un iekļaut Latvijas kultūraugu gēnu bankas kolekcijās.

Pētījuma periods: 2021. gada 4. janvāris – 2021. gada 5. decembris 

Plānotās aktivitātes 2021. gadā:

 1. Ievietot ekspedīcijas paraugus gēnu bankā, pārbaudīt un ievadīt deskriptora datus datubāzē. Izstrādāt ieteikumus Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.
  Atbildīgais izpildītājs: LVMI Silava
 2. Ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde:
  - Augļaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija). Izpildītājs: DI
  - Dārzeņu/laukaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija). Izpildītājs: DI, AREI
  - Zālaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija). Izpildītājs: LLU (Zemkopības institūts)
 3. Atbilstoši GB apstiprinātajiem deskriptoriem veikt ģenētisko resursu paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu). Izpildītāji: DI, LLU, AREI
  - Veikt paraugu aprakstīšanu pēc deskriptoriem (3. gads)

Sasniedzamie rezultāti 2021. gadā:

 1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi;
 2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās;
 3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē;
 4. Izstrādāti ieteikumi Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.

Pētījuma periods: 2020. gada 2. janvāris 2020. gada 5. decembris

Plānotās aktivitātes 2020. gadā:

 1. Ievietot ekspedīcijas paraugus gēnu bankā, pārbaudīt un ievadīt deskriptora datus datubāzē.
 2. Ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde:
  2.1. Augļaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija);
  2.2. Dārzeņu ekspedīcija (1 ekspedīcija);
  2.3. Zālaugu ekspedīcija (1 ekspedīcija).
 3. Atbilstoši Gēnu bankas apstiprinātajiem deskriptoriem uzsākt ekspedīcijās ievākto ģenētisko resursu paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu).
 4. Turpināt iepriekšējos gados uzsākto paraugu aprakstīšanu pēc deskriptoriem.

Sasniedzamie rezultāti 2020. gadā:

 1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi;
 2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās;
 3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē;
 4. Izstrādāti ieteikumi Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.

Pētījuma pārskats (2020)


Pētījuma periods: 2019. gada 2. janvāris 2019. gada 5. decembris

Aktivitātes 2019. gadā:

 1. Latvijas pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu identificēšana:
  1.1. Situācijas apzināšana par ģenētisko resursu situāciju Latvijā, iesaistot šajā procesā arī sabiedrību (piemēram, nevalstiskās organizācijas);
  1.2. Ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde ar mērķi ekspedīciju maršrutos iekļaut visus Latvijas novadus; ekspedīcijas veidot, iekļaujot tajās speciālistus par dažādām sugu grupām; ekspedīcijas plānotas divās daļās (a) lauku saimniecībās un dārzos, lai apzinātu laukaugu, dārzeņu, un augļu un ogulāju paraugus; (b) pļavās un citās vietās, lai apzinātu savvaļas radiniekus (primāri zālaugus);
  1.3. Ievākto paraugu apstrāde, pavairošana un aprakstīšana pēc pases datu deskriptoriem, paraugu iekļaušana ģenētisko resursu sarakstā un iekļaušana gēnu bankā.
 2. Ievākto ģenētisko resursu paraugu izpēte:
  2.1. Atbilstoši GB apstiprinātajiem deskriptoriem veikt ievākto paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu);
 3. Izstrādāt ieteikumus Latvijas augu ģenētisko resursu saglabāšanai in situ.

Sasniedzamie rezultāti 2019. gadā:

 1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi;
 2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās;
 3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē;
 4. Izstrādāti ieteikumi Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.

Pētījuma pārskats (2019)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.