Pētījumu arhīvs

Vētru bojājumu risku mazināšana privāto mežu apsaimniekošanā
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 2.11.2018
Beigu datums: 1.11.2020

Pētījuma pasūtītājs – Latvijas zinātnes padome (līguma Nr. lzp-2018/2-0349).

Vētras ir nozīmīgākais mežaudžu bojājumu cēlonis Eiropā (Latvijā vien pēdējo 10 gadu laikā radot 164 milj. EUR zaudējumus), un klimata izmaiņu rezultātā to ietekme turpinās pieaugt. Tādēļ pētījuma mērķis ir nodrošināt precīzu informāciju par vētru ekonomisko ietekmi meža politikas veidotājiem un lēmumu pieņemšanas atbalsta informāciju meža īpašniekiem adaptīvu mežkopības pasākumu ieviešanai. Pētījumā tiks kombinēti dati no parauglaukumiem liela mēroga vēja bojājumu novērtēšanai, koku gāšanas eksperimentu, kā arī koksnes īpašību analīžu rezultāti, lai papildinātu un adaptētu Baltijas valstu apstākļiem esošās un jaunās iespējas modelēt ciklonu vētru ekonomisko ietekmi. Rezultāti uzlabos vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu zināšanās balstītas bioekonomikas attīstībā (zinātnes prioritāte), nodrošinās kvalitatīvi jaunu informāciju vairākos meža vēja noturības aspektos (7 manuskripti), tiks izmantoti turpmākas zinātniskās sadarbības attīstīšanai un izplatīti konferencēs (7), izmantota promocijas darbu izstrādē (2) attīstot pētījumu kapacitāti meža adaptācijas jomā.

Rezultāti

  1. Izstrādāts kritiskā vēja ātruma un tā atkārtošanās varbūtības noteikšanas rīks (pieejams šeit).
  2. Modelis vēja bojājuma finansiālās ietekmes novērtējumam bērza audzēs: šeit.
  3. Modelis vēja bojājuma finansiālās ietekmes prognozēšanai bērza audzēs aprites ciklā: šeit.
  4. Pētījuma rezultātu publicēšanas progress: šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.