Pētījumu arhīvs

Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā
Projekta vadītājs: Māris Laiviņš
Sākuma datums: 15.4.2016
Beigu datums: 31.12.2020

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma tematika:

1. Platlapju audžu izplatība, struktūra un dinamika Latvijas dabas reģionos.
2. Platlapju audžu bioloģiskās daudzveidības kapacitāte.
3. Platlapju audžu dabiskā atjaunošanās, audžu strukturēšanās un apsaimniekošana.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.01.11.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2016–2020) 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.