Pētījumu arhīvs

Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Projekta vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis
Sākuma datums: 1.1.2016
Beigu datums: 31.12.2018

Pētījuma pasūtītājs Zemkopības ministrijas (ZM) Lauku atbalsta dienests.

Pētījuma pamatojums: nodrošināt LVMI Silava telpās izvietoto, ZM kompetencē esošo augu gēnu bankas, centrālās datu bāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbību.

Pētījuma uzdevumi:

  1. ZM kompetencē esošo ģenētisko resursu augu gēnu bankas darbības nodrošināšana un sēklu paraugu saglabāšana.
  2. ZM kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centralizētas datu bāzes uzturēšana.
  3. ZM kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas uzturēšana un darbība.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.