Pētījumu arhīvs

Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas datus
Projekta vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 13.4.2011
Beigu datums: 1.12.2015

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2013)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2014)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2015)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.