Pētījumu arhīvs

Inovatīvu meža audzēšanas tehnoloģiju izstrāde mežsaimnieciskās ražošanas produktivitātes un mežsaimniecības konkurētspējas palielināšanai (VPP projekts)
Projekta vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 4.1.2010
Beigu datums: 30.4.2014

Valsts pētījumu programmas "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas" (NatRes) pētījums.

1. temats. Meža resursu prognozēšanas modeļu izstrāde.
Atbildīgais izpildītājs Jānis Donis, LVMI Silava pētnieks.
Temata aktivitātes:
     1. Intensīvi kultivētu egles plantāciju ierīkošanas un audzēšanas tehnoloģiju izstrāde, esošo objektu uzmērīšanas lauksaimniecības un meža zemēs.
     2. Ilglaicīgo parauglaukumu datubāzē esošo objektu turpmākās apsaimniekošanas plāna izstrāde.
     3. Latvijai adekvātu bonitāšu skalu izveide priedei, eglei, bērzam un apsei.
Temata uzdevumi, problēmas raksturojums un pamatojums

2. temats. Bērza audžu ar egles otro stāvu ražības novērtējums un apsaimniekošanas režīms.
Atbildīgais izpildītājs Dr.hab.silv. Pēteris Zālītis, LVMI Silava vadošais pētnieks.
Temata uzdevumi, problēmas raksturojums un pamatojums

3. temats. DNS marķieru metožu izmantošana meža koku selekcijā un ģenētisko resursu izvērtēšanā.
Atbildīgais izpildītājs Dr.biol. Dainis Ruņģis, LVMI Silava vadošais pētnieks.
Temata uzdevumi, problēmas raksturojums un pamatojums

4. temats. Meža fitopatoloģiskie riski: skujkoku celmu bioloģiskā aizsardzība pret sakņu trupi, izmantojot sēnes Phlebiopsis gigantea Latvijās izolātus.
Atbildīgais izpildītājs Dr.silv. Tālis Gaitnieks, LVMI Silava vadošais pētnieks.
Temata uzdevumi, problēmas raksturojums un pamatojums, aktivitātes

Pētījuma rezultāti aprakstīti monogrāfijā:
Jansons, J. (red.), 2014. Četri mežzinātņu motīvi. Salaspils: LVMI Silava, DU AA Saule.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.