Aktīvie pētījumi

Valsts starptautisko saistību izpilde meža monitoringa pasākumu veikšanai (2009)
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 16.7.2009
Beigu datums: 9.11.2009

Pētījuma finansētājs – Meža attīstības fonds.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.