Aktīvie pētījumi

Pēdējos 15 gados medību jomā veikto pētījumu datu bāze
Projekta vadītājs: Agrita Žunna
Sākuma datums: 1.4.2009
Beigu datums: 30.11.2009

Pētījuma finansētājs Medību saimniecības attīstības fonds.

Pētījuma mērķis.
Pēdējos gados pētījumi par medījamiem dzīvniekiem un to populāciju apsaimniekošanu veikti dažādās institūcijās, kuru darbība nav savstarpēji koordinēta. Tas apgrūtina ar medību jomu saistītajām institūcijām (Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests u.c.) un personām iegūt informāciju par šiem pētījumiem. Tādejādi būtu nepieciešams apkopot informāciju un izveidot datu bāzi par pēdējos 15 gados veiktajiem monitoringiem un pētījumiem.

Pētījuma uzdevumi:

  1. No institūcijām, kas saistītas ar medījamo dzīvnieku izpēti un to populāciju apsaimniekošanu iegūt veikto pētījumu atskaites, kā arī zinātniskās publikācijas, maģistru un doktoru darbu kopsavilkumus, sugu aizsardzības plānus.
  2. Iztulkot latviešu valodā zinātnisko publikāciju anotācijas.
  3. Savāktos materiālus ieskenēt datorā un saklasificēt elektronisko dokumentu formātā.

Sagaidāmie rezultāti.
Pētījuma rezultātā tiks apzināta, ievākta un saklasificēta informācija par pēdējos 15 gados veiktajiem pētījumiem medību jomā, kā arī apkopotas zinātniskās publikācijas, maģistru un doktoru darbi. Apkopotā informācija tiks sagatavota, lai to būtu iespējams padarīt pieejamu interesentiem – Zemkopības ministrijai, Latvijas Zinātnes padomei, LVMI Silava u.c. institūcijām.


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.