Aktīvie pētījumi

Mehāniskās aizsardzības metožu (līmes – smilšu maisījums un kartona aizsargietvari) aprobācija un salīdzinājums ar tradicionālajām metodēm stādu aizsardzībai pret smecernieka bojājumiem
Projekta vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 2.3.2009
Beigu datums: 16.1.2012

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma mērķis
Novērtēt aizsardzības līdzekļu efektivitāti (neaizsargāti stādi, stādi apstrādāti ar insekticīdu ACTARA, stādi aizsargāti ar smilšu, līmes maisījumu un stādi aizsargāti ar kartona aizsargietvariem). Novērtēt aizsarglīdzekļu ietekmi uz stādu augšanu un salīdzināt jaunaudžu ierīkošanas izmaksas.

Rezultāti

  1. Aprobējot smecernieka uzskaites metodiku salīdzinot egles ietvarstādu stādījumus, kas apstrādāti ar insekticīdu Aktara, ar egles kailsakņu stādījumiem, kas apstrādāti ar Karatē zeon, konstatēts, ka cirsmās, kas atjaunotas ar ietvarstādim, smecernieka bojājumi ir nedaudz mazāki (vidējā bojājuma pakāpe 0,57). Egles kailsakņu stādījumiem vidējā bojājuma pakāpe bija 0,80.
  2. Konstatēts, ka kociņu izdzīvošanas koeficients vismazāk bojātajā stādījumā (18.kv. 14.nog.) K=86,7, kas būt jāvērtē kā ļoti augsts rādītājs. Zemākais koeficients (vairāk bojātajā stādījumā 47.kv. 10.nog.) K=45,7. Veicot atkārtotu uzskaiti septembrī būtiskas atšķirības stādu bojājumu intensitātē netika konstatētas.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2010)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.