Aktīvie pētījumi

Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas darba programma a/s "Latvijas valsts meži" 30 gadiem
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 18.2.2008
Beigu datums: 1.10.2008

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.