Aktīvie pētījumi

Audzes šķērslaukuma pieauguma prognoze pēc krājas kopšanas cirtes
Projekta vadītājs: Pēteris Zālītis
Sākuma datums: 22.4.2008
Beigu datums: 30.12.2008

Pētījuma pasūtītājs – a/s "Latvijas valsts meži".


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.