Aktīvie pētījumi

Nozīmīgāko medību dzīvnieku uzskaites metožu salīdzinājums Rumbas medību iecirknī, izmantojot ilglaicīgos uzskaites datus
Projekta vadītājs: N N
Sākuma datums: 5.6.2007
Beigu datums: 10.12.2007

Pētījuma finansētājs Medību saimniecības attīstības fonds.


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.