Aktīvie pētījumi

Ilgtspējīgas pārnadžu populācijas apsaimniekošanas metodikas izstrāde
Projekta vadītājs: Alda Stepanova
Sākuma datums: 5.6.2007
Beigu datums: 10.12.2007

Pētījuma finansētājs Medību saimniecības attīstības fonds.

Pētījuma pārskats


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.