Aktīvie pētījumi

Mehanizētas ietvarstādu stādīšanas tehnoloģiju produktivitātes un kvalitātes pētījumi atjaunojamās meža platībās
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 16.7.2007
Beigu datums: 16.11.2007

Pētījuma finansētājs Meža attīstības fonds.

Pētījuma pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.