Aktīvie pētījumi

Meža augšņu inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtēšana starptautiskā projekta "BioSoil" ietvaros
Projekta vadītājs: N N
Sākuma datums: 16.7.2007
Beigu datums: 16.11.2007

Pētījuma finansētājs Meža attīstības fonds.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.