Aktīvie pētījumi

Meža statistiskās inventarizācijas parauglaukumu mērījumu interpolācijas projekts, izmantojot satelītu uzņēmumu analīzes iespējas
Projekta vadītājs: Juris Zariņš
Sākuma datums: 17.7.2007
Beigu datums: 15.11.2007

Pētījuma finansētājs Meža attīstības fonds.

Pētījuma zinātniskais pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.