Aktīvie pētījumi

Mežsaimnieciskie un ekonomiskie kritēriji diskrētās darbības mehanizētās stādīšanas un sēšanas tehnoloģiju pielietošanai meža atjaunošanā
Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 15.12.2007
Beigu datums: 15.7.2010

Pētījuma finansētājs Izglītības un zinātnes ministrija. Tirgus orientētais pētījums.

Pētījumā paredzēts novērtēt praksē pielietojamo mehanizētās meža atjaunošanas paņēmienu produktivitāti un stādījumu ierīkošanas pašizmaksu atjaunojamās meža un apmežojamās lauksaimniecības platībās dažādos meža un augsnes tipos, kā arī novērtēt iespējamo stādīšanas sezonas ietekmi uz mehanizētās meža atjaunošanas kvalitāti skujkoku un lapu koku platībās meža zemēs un apmežojamās lauksaimniecības platībās.

Pētījuma uzdevums ir izstrādāt mežsaimnieciskos un ekonomiskos kritērijus diskrētās darbības mehanizētās stādīšanas un sēšanas tehnoloģiju bez iepriekšējas augsnes sagatavošanas pielietošanai meža atjaunošanā un sagatavot priekšlikumus tehniskajām inovācijām esošo iekārtu pilnveidošanai to produktivitātes un meža atjaunošanas kvalitātes paaugstināšanai.

Pētījuma pārskats


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.