Aktīvie pētījumi

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana
Projekta vadītājs: Uldis Grīnfelds
Sākuma datums: 1.9.2022
Beigu datums: 30.6.2025

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" līdzfinansēts projekts Nr. 22-00-A01612-000019.

Pētījuma attiecināmās izmaksas ir 362 597,57 , no tiem publiskais finansējums 326 337,79  apmērā.

Pētījuma vadošais partneris – LVMI Silava.

Pētījuma sadarbības partneri:

  • SIA "Rīgas meži",
  • SIA "Jifteco",
  • biedrība "Latvijas Mežu īpašnieku biedrība",
  • SIA "Niedrāji MR",
  • SIA "Vudlande"

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt jaunu dabai un cilvēkam nekaitīgu skuju koku stādu aizsardzības līdzekli jeb repelentu un tā uzklāšanas metodi aizsardzībai pret dendrofāgo kukaiņu bojājumiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.