Aktīvie pētījumi

Pelēkā vilka (Canis lupus) populācijas stāvokļa izmaiņas medību ietekmē
Projekta vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 1.1.2022
Beigu datums: 15.11.2022

Pētījuma atbalstītājs – Medību saimniecības attīstības fonds.

Pētījuma uzdevumi:

  • Saglabājot reprezentativitāti vismaz 40% no nomedītajiem indivīdiem, ievākt ilkņa sakni no vilkiem, kas vecāki par gadu, reproduktīvos orgānus pieaugušām mātītēm un paraugus DNS analīzēm. Pēc vienošanās ar medniekiem daļai nomedīto un atrasto bojāgājušo vilku ievācams ķermenis parazitoloģiskai pārbaudei un barošanās pētījumiem.
  • Ievāktā materiāla apstrāde un izpēte laboratorijā, nosakot precīzu vecumu un vilku mātīšu auglību.
  • DNS analīzes nomedītajiem plēsējiem un paraugiem no postījumu vietām, kur notikuši plēsēju uzbrukumi mājdzīvniekiem.
  • Invazīvā un neinvazīvā ceļā (reproduktīvie orgāni, DNS no nomedītajiem indivīdiem un paraugi no mājdzīvnieku postījumu vietām) iegūto datu sasaiste, nosakot teritorijas, kurās plēsēji vairojas, uzturas pastāvīgi vai konstatēti atsevišķos gadījumos.
  • 2021./2022. gada medību sezonas laikā ievākto datu analīze un salīdzinājums ar visas līdzšinējās izpētes laikā iegūto materiālu.
  • Zinātniski izvērtētas Informācijas nodrošinājums Valsts meža dienestam un datu apmaiņa ar pētnieciskā darba partneriem kaimiņvalstīs.
  • Sabiedrības informēšana, komunikācijā ar medību tiesību lietotājiem un plašsaziņas līdzekļos.

Aktualitātes

  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava", Tartu Universitātes Zooloģijas katedras, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Mežsaimniecības un meža ekoloģijas katedras un Lietuvas Dabas izpētes centra zinātnieki ir uzsākuši kopīgu pētījumu par sabiedrības attieksmi pret lielajiem plēsējiem – vilkiem, lūšiem un lāčiem, kā ietvaros visās trīs Baltijas valstīs tiek veikta iedzīvotāju aptauja, izmantojot interneta vidē aizpildāmas anketas.
  • 13. jūlijā Latvijas Radio 1 raidījumā "Kā labāk dzīvot" par vilku uzbrukumiem mājlopiem. Sarunā par plēsējiem – vilkiem un lūšiem – LVMI Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš.
  • 8. septembrī pētījuma dalībnieki piedalījās Latvijas Aitu audzētāju asociācijas rīkotajā seminārā par aitu preventīvo aizsardzības pasākumu iespējām pret plēsēju uzbrukumiem.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.