Aktīvie pētījumi

Koku stumbru aizsardzība ar aizsargspirālēm
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.1.2020
Beigu datums: 31.12.2020

Pētījuma pasūtītājs  a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma zinātniskais pārskats 


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.