Aktīvie pētījumi

Sūnu un ķērpju sukcesionālie un telpiskie modeļi lapu koku mežos (molekulāri ģenētiskās analīzes)
Projekta vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 30.12.2023

Sadarbības līgums Latvijas Zinātnes Padomes projekta Nr. lzp-2020/1-0314 ietvaros.

Pētījums veikts sadarbībā ar Daugavpils Universitāti.

Lai noteiktu, vai vecākās mežaudzēs ģenētiskā daudzveidība ir lielāka nekā jaunākām mežaudzēm, tiks analizēta vienas sastopamas briofītu (sūnas) sugas un vienas retās sugas (Homalia trichomanoides un Neckera complanata) ģenētiskā daudzveidība un populācijas struktūra. Turklāt tiks veikta mitohondriju un hloroplastu PCR amplifikācijas produktu sekvencēšana atlasītiem paraugiem. Mitohondriju un hloroplastu sekvenču analīze dos iespēju salīdzināt rezultātus ar citiem pētījumiem, analizējot šī pētījuma rezultātus plašākā kontekstā. Ģenētiskās daudzveidības parametri ļaus salīdzināt analizētās populācijas un to ģenētisko līdzību, korelējot ģenētisko daudzveidību ar citiem iegūtajiem datiem. Ģenētiskās analīzes kopā ar citiem iegūtajiem datiem var identificēt iespējamos faktorus, kas ietekmē šo modeļu sugu ģenētisko daudzveidību un populācijas diferenciāciju.

Aktualitātes

  1. 14.01.2021. Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtā, izmantojot Zoom platformu, tiešsaistē norisinājās pirmais pētījuma izpildītāju vebinārs. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.